Çok Satan Kitaplar Burada...

Unutulmayacak Kitapların Adresi

Hafıza Teknikleriyle Tarih - Örnek

 

I.MURAT DÖNEMİ (1362-1389)

 

Maliye teşkilatını kurmuştur.

Unvan olarak ''Sultan'' lakabını ilk kullanan hükümdardır. 

Rumeli Beylerbeyliğini kurdu. İlk defa Balkanlara yerleşme politikası uygulandı ve Sazlıdere Savaşı'yla Edirne başkent oldu.

Askeri alanda Yeniçeri Ocağını kurdu. 1.Kosova Savaşı ile ilk kez Birleşik Balkan ordularını yenmiştir. Çirmen ve Sırpsındıgı savaşlarını kazandı. 1372-1364

Tımar Sistemini kurdu. Devletini İmparatorluk konumuna yükseltti.

 

 


 

 

Hafıza Teknikleri İle Tarih

KİTAP SAYFA 94

 

 Hafıza Çivisi 
TIR
 Konu 1.Murat Dönemi
 FormülMURAT

 

KPSS - YGS - LYS TARİH

 

 

 

Konuyu 5 dakikadan bile az bir sürede hafızaya alabildiğnizi görebilirsiniz. Tüm konuları bu şekilde öğrenmeye hazırmısınız?

 

Bu sistemle öğrencilik hayatınızda karşılaşacağınız tüm TARİH sınavlarında başarıyı yakalamak mümkün.

 

 

KPSS, YGS ve LYS ' de her sene TARİH dersinden onlarca soru çıkmaktadır. Tarihten tüm soruları doğru yapmanıza yardımcı en pratik kaynak Hafıza Teknikleri ile Tarih kitabıdır.  Kitabımızda tüm tarih konuları vardır.

 

 

 

 

 

KPSS Tarih konu içeriği :


1- İlk Türk Devletleri ve Kültür – Medeniyet

2- İlk Türk – İslan Devletleri ve Kültür ve Medeniyet

3- Anadolu Türk Tarihi ve Kültür ve Medeniyet

4- Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet

5- III. Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etmenler

6- Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı

7- Ulusal Kurtuluş Savaşı

8- Atatürk İnkılapları

9- Atatürk'ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri

10- Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar

11- II. Dünya Savaşı

 

  

 

YGS - LYS  TARİH KONULARI DAĞILIMI

 

1- Tarih Bilimine Giriş

2- İlk Uygarlıklar

3- İlk Türk Devletleri

4- İslam Tarihi ve Uygarlığı

5- Türk İslam Devletleri

6- Türkiye (Anadolu Tarihi)

7- Beylikten Devlete (Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu)

8- Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (Dünya Gücü)

9- Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

10- Diplomasi ve değişim (18.yy)

11- En Uzun Yüzyıl  (1800-1922)

12-Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler

13-Kongreler Dönemi

14-Kurtuluş Savaşı ve Sonrası

15-Atatürk Devrimleri

16- Atatürk İlkeleri

17- Atatürk Dönemi Dış Politika